Skip to main content
טיפים באקסלמאמרים

כלי פריסה וציר זמן בטבלת ציר

בגרסת 2010 נוספו לאקסל כלים לטבלת ציר המשמשים כמסנן מהיר.

כדי להפעיל את הכלים, מכרטיסיית ניתוח הנמצאת תחת כרטיסיית "כלי PivotTable", לחץ על לחצן "הוסף כלי פריסה".

סמן את השדות על פיהם תרצה לסנן את טבלת הציר.

כדי להפעיל את כלי הפריסה נבחר את הקריטריון לסינון (בדוגמה שלפנינו – תיאור)

טבלת הציר תציג רק את הנתונים המתאימים לקריטריון שנבחר.(כלי כתיבה ועטים):

כדי לבטל את הסינון, לחצו על "ביטול מסנן" בפינה הימנית-עליונה של כלי הפריסה.

 

הוספת ציר זמן 

במידה ויש בטבלה נתונים המכילים תאריכים ניתן להוסיף ציר זמן. להוספת הציר בחרו הוספת ציר זמן > בחרו את השדה יתקבל חלון המציג שנה וחודשים ,לחיצה על חודש מסוים יציג רק את התאריכים הנבחרים. ניתן לבחור מה ציר הזמן יציג (שנים, רבעונים, חודשים או ימים.)

 

לטיפים נוספים ב Pivot Table