Skip to main content

עיצוב מצגות פרימיום בתכנת פאוור פוינט

במסגרת הקורס נכיר את סוגי המצגות השונים, נלמד כללים לעיצוב מצגת עסקית, יצירה ועיצוב שקופיות, הוספת אובייקטים למצגת ועיצובם,  הוספת גרפים ותרשימים ארגוניים, הגדרות אנימציה, אפשרויות תצוגה, מעברים בין שקופיות ועוד.

בתום הקורס יינתן תרגיל סיכום.

סילבוס:

פיתוח ועיצוב תוכן

 • איתור מקורות השראה
 • כתיבת קו מנחה ועיצוב המסר
 • כללים בהעברת מסר (למשל כמה תבליטים בשקף? כמה פסקאות בשקף)
 • ניתוח קהל היעד
 • הורדת והתקנת גופנים(פונטים) ייחודיים
 • איתור רקעים תמונות מדהימות ברשת
 • הורדת וקטורים, SVG
 • התקנת תוספים (add in)

בניית ועיצוב המצגת (דוגמאות מטה)

 • כללים לעיצוב מצגת עסקית וסוגי מצגות שונים
 • יצירת רשימות יצירתיות.
 • תמונה בתוך צורה\כמה צורות. תמונה בתוך טקסט.
 • מיקוד הקהל בחלק מסוים במסך.
 • שימוש בסמלים\וקטורים.
 • אינפוגרפיקה. יצירת צירי זמן, הצגת אחוזים ועוד.
 • עבודה יצירתית עם נתוני טבלאות
 • עבודה עם ערכות צבעים
 • עבודה עם צורות: קיבוץ, מילוי מיזוג ועוד.
 • הקלדת Outline – שלד טקסטואלי
 • הוספת אובייקטים ועיצובם
 • הגדרות אנימציה
 • קישורים (לינקים) וקישורי מקטע.
 • בניית תרשימים ארגוניים (גרפים)
 • תבנית בסיס לשקופיות
 • Smart Art
 • כלים ליישור אובייקטים
 • מיקום אובייקטיים בקדמה\רקע
 • הצגת המצגת ואפשרויות תצוגה
 • הגדרת מעברים בין שקופיות
 • הנפשה. חלונית ההנפשה.
 • הוספת קבצי קול ווידאו, דחיסת מדיה.
 • סימוני דיו
 • יבוא נתונים מיישומי אופיס
 • הוספת הערות המציג
 • טיפים וקיצורי מקלדת
 • תרגיל סיכום

זוהי רשימת תכנים לדוגמה. תכני כל קורס והיקפו המדויק יקבעו בהתאם לרמת הידע הקיים והצרכים

לפרטים על קורס זה צרו קשר