Skip to main content

קרה שרציתם לשלוח קובץ אקסל לעמית בעבודה, בלי שתהיה לו היכולת לערוך אותו?
או לתת לו את האפשרות לערוך תאים מסוימים בגליון?
כך עושים את זה נכון:

ניתן ליצור הגנה עבור תאים מסוימים בגיליון, עבור אובייקטים גרפיים, או עבור תרחישים.
חשוב:
אם ברצונך להגן על תאים נבחרים, בד"כ כאלו המכילים נוסחאות, ואם זאת להשאיר תאים לא
מוגנים בהם יוכל המשתמש המיועד להקליד נתונים, עליך להסיר להסיר תחילה את ההגנה
מעל אותם תאים.
כברירת מחדל כל התאים במצב מוגן, אלא שהמצב המוגן כבוי עד להפעלת הגנה על
גיליון. שלבים:
 כרטיסיית סקירה
 לחצן הגנת גיליון.


 סמן את סוג ההגנה הרצוי מרשימת האפשרויות, מה ברצונך לאפשר למשתמשים
לבצע בגיליון (למעשה, החלקים שברצונך
להשאיר ללא הגנה).
 הוסף סיסמה. אם תשאיר את תיבת סיסמה
ריקה, הגיליון יהיה אומנם מוגן, אך הסרת
ההגנה תוכל להתבצע על ידי כל משתמש.
 הקש אישור.

 

לטיפים נוספים באקסל