Skip to main content
תושבים

טבלת אקסל

 1. יצירת טבלה זה מהיר. פשוט הקלידו CNTL+T או סמנו "עצב כטבלה" בכרטיסיית בית כאשר הסמן בתוך טווח הנתונים.

 2. ניווט בתיבת השם. ניתן לסמן מתיבת השם את הטבלה

 3. קיצורים מיוחדים: בחירת שורה עם שפט רווח או עמודה עם קטרל רווח

בחירה של טווח הטבלה בלבד – קונטרול + שיפט + רווח

 1. גרירה ושחרור של עמודות ושורות

 2. כותרות הטבלה נשארות נראות

 3. טבלה דינמית ומתרחבת אוטומטית

 4. סיכום ללא נוסחא בכלי הטבלאות או ctrl shft T. ניתן לבחור פונקציה רצויה בתא

 5. שינוי שם הטבלה בעיצוב

 6. מילוי נוסחאות אוטומטי. בהכנסת נוסחא בתא ראשון בעמודה

 7. שינוי נוסחאות אוטומטית

 8. נוסחאות כתובות בשפה אינטואיטיבית

12.טווחים דינמיים קלים – כשמוסיפים לטבלה נתונים, הנוסחא תחזיר את הנתונים הנכונים

 1. בחירת הפניה באמצעות עכבר

 2. בחירת הפניה באמצעות הקלדה למשל תא R4

 3. בחירת טווח בקלות

 4. שינוי פורמט בקליק – בעיצוב טבלאות

לטיפים נוספים באקסל