Skip to main content

קורס פאוור פוינט עם אוורסט הדרכה! 
קצת טיפים:

כתיבת כותרת
אין צורך לבחור את הכותרת "לחץ כדי להוסיף כותרת".
התחל להקליד טקסט, הכותרת תבחר אוטומטית.

מעבר למצב עיצוב הכותרת
לאחר הקלדת הכותרת יש להקיש על ESC למעבר למצב עיצוב כל הכותרת.

הגדלת הטקסט

בעזרת שילוב המקשים CTRL + [  ניתן להגדיל את גופן הכותרת המסומנת במהירות

הזזת שורות ברשימה עם תבליטים
שילוב המקשים Alt+Shift יחד עם חץ מעלה או מטה בלוח המקשים מאפשר להזיז שורות
טקסט שלמות בכיוון מעלה או מטה בהתאמה.

עריכת תבנית Master
לחיצה על Shift רצוף בשילוב לחצן תצוגה רגילה בשורת המצב, פותח תבנית בסיס לשקופית Master.
לחיצה על Shift בשילוב לחצן הצגת השקופיות – תציג את אפשרויות הצגת מצגת.
להוספת תבנית נוספת לכותרות שתהווה מאסטר נוסף, מכרטיסיית תצוגה (View) יש לבחור תבנית בסיס.

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים ונחזור אליכם.